0

Help je mee

Via deze webshop kun je producten kopen die bestemd worden voor projecten in Oost-Europa. Koop voedsel voor hulppakketten tijdens de wintermaanden. Geef een of meerdere bijbels. Zorg ervoor dat een kind in Oost-Europa een maaltijd heeft tijdens de huiswerkklas. Er zijn vele mogelijkheden om te helpen.

Klik hierĀ voor alle producten

fotor_147688940908637-1
Logo HOE

Stichting Hulp Oost-Europa

Stichting HOE ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en christelijk onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.